Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ: Το νέο ΔΣ

Η εταιρεία «Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.» (εφεξής «η Εταιρεία») ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Δυνάμει της από 06.07.2021 απόφασής του, το Διοικητικό Συμβουλίου της Εταιρείας, το οποίο εξελέγη δυνάμει της από 26.08.2020 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, στα πλαίσια συμμόρφωσης με τις διατάξεις του άρθρου 8 § 1 του Ν. 4706/2020, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Αρις Τζιρακιάν του Λυμπαρέτ, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής (οδός Καστρίτσας 208), ΑΔΤ ΑΚ 803507, ΑΦΜ 028044307, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Πρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος.

2. Λυμπαρέτ Τζιρακιάν του Αρι, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής (οδός Μιλτιάδου 12), ΑΔΤ ΑΚ 551589 ΑΦΜ 143502119, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.

3. Ειρήνη Κεβορκιάν του Παύλου, κάτοικος Δροσιάς Αττικής, οδός Ήρας αρ. 21, ΑΔΤ ΑΚ 695533, ΑΦΜ 079194334, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Μη Εκτελεστικό Μέλος,

4. Ανούς Τζιρακιάν του Κρικόρ, κάτοικος Διονύσου Αττικής (οδός Καβάφη 54), ΑΔΤ AH 590739, ΑΦΜ 069175951, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

5. Κασπάρ Μπατανιάν του Καραμπέτ, κάτοικος Βούλας Αττικής (Ελασσώνος 15), ΑΔΤ Β 347256, ΑΦΜ 022159197, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

6. Νικόλαος Κοντόπουλος του Χρήστου, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Ζαν Μωρεάς αρ. 99Δ, ΑΔΤ ΑΒ 001315, ΑΦΜ 034174075, Δ.Ο.Υ. ΙΓ Αθηνών, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

7. Γεώργιος Γκουζούλης του Αγγελου, κάτοικος Διονύσου Αττικής, οδός Κίουαρ. 69Β, ΑΔΤ ΑΙ 647684, ΑΦΜ 014744190, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.Η θητεία του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την από 26/08/2020 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας ορίστηκε πενταετής, με διάρκεια έως 25/08/2025.

Συνημμένα παρατίθεται απόσπασμα από το Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.Η ανακοίνωση εκδίδεται στο πλαίσιο της έγκαιρης και πλήρους ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v