Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ: Εκλογή επιτροπής ελέγχου

Κατόπιν του επαναπροσδιορισμού της Επιτροπής Ελέγχου που εγκρίθηκε στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 7ης Δεκεμβρίου 2021, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν 4706/2020 που τροποποιεί τον Ν 4449/2017, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και εκλέγει ομόφωνα τη νέα Επιτροπή Ελέγχου, η οποία αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:

 

Στέλιος Βασιλάκης του Δημητρίου   Μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Δημήτρης Τσαπόγας του Ιωάννη  Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Αγγελική Καμπέρη Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

 

Η θητεία της νέας Επιτροπής Ελέγχου είναι πενταετής και λήγει στις 7 Δεκεμβρίου 2026.

Πρακτικό Δ.Σ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v