Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

PERFORMANCE TECHNOLOGIES A.E.: Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Performance Technologies Α.Ε....

Μετά την εκλογή του από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 31ης Ιανουαρίου 2024, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας "PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ" συγκροτήθηκε σε σώμα σύμφωνα με το άρθρο 23 του Καταστατικού ως εξής:

  1. Χιντζίδης Αγ. Διονύσιος - Εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
  2. Τσαγκάρης Μιχ. Ανδρέας – Εκτελεστικό μέλος, Αντιπρόεδρος
  3. Μέλης Νικ. Μιχάλης – Μη εκτελεστικό μέλος, Αντιπρόεδρος
  4. Κιαγιάς Χαρ. Ανδρέας – Εκτελεστικό Μέλος
  5. Παπακωνσταντίνου Μιχ. Ελένη – Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος
  6. Γκίνη Ιωαν. Μάνια – Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος
  7. Κομονδούρος Παν. Μάρκος – Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος

Η θητεία των ως άνω μελών ισχύει για μία 5ετία, ήτοι έως 30/1/2029, η οποία παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, όπως ορίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 31ης Ιανουαρίου 2024.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v