Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΟΤΕ: Στις 26 Φεβρουαρίου τα αποτελέσματα δ' τριμήνου 2020

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2021 – Ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. («ΟΤΕ
Α.Ε.» ή «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι, την Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2021, και πριν την
έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, θα δημοσιεύσει τα οικονομικά
αποτελέσματα του Δ’τριμήνου 2020, τα οποία έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα Διεθνή
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.).

Μετά την ως άνω δημοσίευση των αποτελεσμάτων η Διοίκηση της ΟΤΕ Α.Ε. θα
διοργανώσει, την ίδια ημέρα, τηλε-συνδιάσκεψη με αναλυτές και επενδυτές και ώρα 17:00
(Ελλάδα) /16:00 (Ευρώπη) /15:00 (Ηνωμένο Βασίλειο) /10:00 (Ανατ. ΗΠΑ) για να
συζητήσει τα εν λόγω αποτελέσματα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τηλε-συνδιάσκεψη οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα:
https://ccevent.eu/otegroup/otegroup_q420_invitation.pdf

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v