ΦΟΥΡΛΗΣ: Αποτελέσματα 2020

Ο Όμιλος FOURLIS το 2020 παρουσίασε πωλήσεις € 370,6 εκατ. έναντι € 466,3 εκατ. το 2019, μειωμένες κατά 20,5%, λόγω της σημαντικής επίδρασης των μέτρων κατά της εξάπλωσης της νόσου COVID-19, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Οι ηλεκτρονικές πωλήσεις το 2020 έφτασαν τα € 60,1 εκατ. σε σχέση με € 33,8 εκατ. το 2019, αυξημένες κατά 78%.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA), το 2020 ανήλθαν σε € 43,1 εκατ. έναντι € 66,6 εκατ. το 2019.

Τα κέρδη προ τόκων και φόρων (ΕΒΙΤ), το 2020 ανήλθαν σε € 9,6 εκατ. έναντι € 35,8 εκατ. το 2019.

Οι ζημίες προ φόρων, το 2020 ανήλθαν σε € 11,0 εκατ. έναντι κερδών προ φόρων € 19,5 εκατ. το 2019, συμπεριλαμβανομένων ζημιών € 6,6 εκατ. από απομείωση αξίας ακινήτων και θυγατρικών.

Οι ζημίες μετά φόρων για το 2020 ήταν € 8,7 εκατ.

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου FOURLIS κατά την 31/12/2020 ήταν 105,4 εκατ., σε σχέση με 106,2 εκατ. κατά την 31/12/2019.

Η λιανική οικιακού εξοπλισμού και επίπλων (ΙΚΕΑ), παρουσίασε πωλήσεις € 243,6 εκατ. το 2020, μειωμένες κατά 19,4% σε σχέση με το 2019 (€ 302,3 εκατ.).

Oι πωλήσεις στην Ελλάδα το 2020 μειώθηκαν κατά 24,9%, ενώ στις υπόλοιπες χώρες οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 9,6% συγκρινόμενες με το 2019.

Το EBITDA το 2020 ανήλθε σε € 30,3 εκατ. έναντι € 39,7 εκατ. το 2019. Τα κέρδη προ τόκων και φόρων (ΕΒΙΤ) το 2020 ήταν € 16,9 εκατ. έναντι € 26,3 εκατ. το 2019.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 3,9 εκατ.

Σήμερα, λειτουργούν συνολικά 9 καταστήματα ΙΚΕΑ, έξι από αυτά στην Ελλάδα, ένα στην Κύπρο, και δύο στη Βουλγαρία.

Επίσης λειτουργούν 9 σημεία παραγγελιοληψίας (Pick-up-Point) προϊόντων ΙΚΕΑ. Έξι από αυτά στην Ελλάδα, δύο στην Βουλγαρία και ένα στην Κύπρο.

Οι ηλεκτρονικές πωλήσεις της ΙΚΕΑ (e-commerce) αναπτύχθηκαν με ιδιαίτερα γρήγορο ρυθμό και στις τρείς χώρες, ιδιαίτερα κατά τους μήνες εφαρμογής των μέτρων κατά της εξάπλωσης του κορωνοϊού.

Το πρώτο μεσαίου μεγέθους κατάστημα ΙΚΕΑ 8.000 τ.μ. περίπου, ξεκίνησε τη λειτουργία του στο 3ο τρίμηνο του 2020 στη Βάρνα Βουλγαρίας, ενώ το πρώτο μικρού μεγέθους κατάστημα ΙΚΕΑ επιφάνειας 1.850 τ.μ. στον Πειραιά, ξεκίνησε τη λειτουργία του στις αρχές του τρέχοντος έτους.

Τα αποτελέσματα γι’ αυτό το νέο τύπο καταστημάτων ΙΚΕΑ ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, για το διάστημα που έμεινε ανοικτό, πριν την νέα απαγόρευση λειτουργίας στην Ελλάδα για τον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου COVID-19.

Στην Ελλάδα οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 19,2%.

Στις υπόλοιπες χώρες παρουσιάστηκε μεσοσταθμική μείωση 26,6%.

Η δραστηριότητα λιανικής πώλησης αθλητικών ειδών, παρουσίασε EBITDA € 14,3 εκατ. το 2020 έναντι € 28,2 εκατ. το 2019. Οι ζημίες προ τόκων και φόρων (ΕΒΙΤ), ανήλθαν σε € 6,1 εκατ. το 2020, έναντι κερδών προ τόκων και φόρων € 11,2 εκατ. το 2019. Οι ζημίες προ φόρων το 2020 ανήλθαν σε € 13,6 εκατ. Ο Όμιλος FOURLIS αριθμεί σήμερα 136 καταστήματα στη λιανική αθλητικών ειδών.

Το δίκτυο καταστημάτων Intersport αποτελείται από 53 καταστήματα στην Ελλάδα, 34 στη Ρουμανία, 17 στην Τουρκία, 9 στη Βουλγαρία και 6 στην Κύπρο. Αντιστοίχως λειτουργούν 14 καταστήματα The Athlete’s Foot στην Ελλάδα και 3 στην Τουρκία.

Οι ηλεκτρονικές πωλήσεις (e-commerce) αναπτύχθηκαν με ιδιαίτερα γρήγορο ρυθμό στην Ελλάδα, ενώ το κανάλι ηλεκτρονικών πωλήσεων είναι ήδη σε λειτουργία και στις υπόλοιπες χώρες όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος. Παρά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, ο Όμιλος FOURLIS συνεχίζει τις επενδύσεις σε ότι αφορά την ανάπτυξη του δικτύου καταστημάτων, του e-commerce και τη λειτουργία των logistics centers, προκειμένου η επιχειρησιακή και εμπορική του λειτουργία όχι μόνο να συνεχίζεται απρόσκοπτα, αλλά και να ενισχυθεί περαιτέρω.

Στο πλαίσιο αυτό, θα πραγματοποιηθεί στο ακίνητο του Ομίλου στα Οινόφυτα Βοιωτίας επένδυση €11 εκ. που αφορά Υψηλής Τεχνολογίας Αυτοματοποιημένο Εξοπλισμό για τη διακίνηση των προϊόντων αθλητικών ειδών, τόσο προς τα φυσικά καταστήματα, όσο και προς τους καταναλωτές των ηλεκτρονικών καταστημάτων (Eshop) της INTERSPORT και ATHLETE’S FOOT σε Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία, και Κύπρο.

Το σύστημα θα παρέχει μέγιστη ευελιξία ως προς την επεξεργασία άμεσης αναπλήρωσης αποθεμάτων και ηλεκτρονικών παραγγελιών. Η έναρξη λειτουργίας της νέας επένδυσης έχει προγραμματιστεί για τον Ιανουάριο του 2022.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v