Φουρλής: Καθαρά κέρδη 19,2 εκατ. ευρώ, μέρισμα €0,12/μετοχή

Οι πωλήσεις αυξήθηκαν στα 535,1 εκατ. ευρώ το 2023 από 501,4 εκατ. τον προηγούμενο χρόνο. «Παραμένουμε επικεντρωμένοι στο να προσφέρουμε αξία στους μετόχους μας», τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, Δημήτρης Βαλαχής.

Φουρλής: Καθαρά κέρδη 19,2 εκατ. ευρώ, μέρισμα €0,12/μετοχή

Αύξηση πωλήσεων και λειτουργική αποτελεσματικότητα πέτυχε μεταξύ άλλων ο όμιλος Φουρλής το 2023 σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Βασικά οικονομικά στοιχεία του Έτους 2023

✓ Αύξηση πωλήσεων υποστηριζόμενη από στρατηγικές πρωτοβουλίες, την ηγετική θέση του Ομίλου και την προσαρμοστικότητά του στις τάσεις της αγοράς.

Οι πωλήσεις του Ομίλου Fourlis κατά το 2023 αυξήθηκαν κατά 10% σε συγκρίσιμη βάση, δηλαδή εξαιρουμένων των πωλήσεων Intersport Turkey και The Athlete’s Foot, φτάνοντας τα €521,3 εκ.

✓ Λειτουργική αποτελεσματικότητα και αύξηση κερδών.

• Σημαντική αύξηση στα λειτουργικά κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων EBITDA (OPR)* κατά 21,8% φτάνοντας τα €48,2 εκ. το 2023 έναντι €39,6 εκ. πέρυσι, λόγω εξορθολογισμού του λειτουργικού κόστους και αύξησης της λειτουργικής μόχλευσης.

• Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT), αυξήθηκαν 64.5% κατά το 2023 στα €55,5 εκ. από €33,7 εκ. το 2022 με το περιθώριο EBIT να διαμορφώνεται στο 10,4% το 2023 από 6,7% το 2022.

• Σημαντικά κέρδη αναπροσαρμογής εύλογης αξίας ύψους €22,4 εκ. καταγράφηκαν από τον Όμιλο Fourlis εντός του 2023, με την πλειοψηφία να αποδίδεται στην πρόσφατη εξαγορά του Smart Park, του μεγαλύτερου εμπορικού πάρκου λιανικής στην Ελλάδα.

✓ Δημιουργία αξίας μέσω της επιτυχημένης υλοποίησης επενδυτικού σχεδίου Trade Estates. Αφοσιωμένη στην επέκταση του χαρτοφυλακίου υψηλής απόδοσης και υψηλής ποιότητας ακινήτων, η θυγατρική του Ομίλου Trade Estates, στα τέλη του 2023, αύξησε σημαντικά τη μικτή εκτιμώμενη αξία (GAV) της κατά 65% στα €477 εκ. και την Καθαρή Αξία Ενεργητικού της κατά 41% στα €298,4 εκ., με αποτέλεσμα ισχυρές μερισματικές αποδόσεις.

✓ Οι επιδόσεις από τη Λιανική του Ομίλου αντικατοπτρίζουν ένα σταθερό επιχειρηματικό μοντέλο που οδηγεί σε κερδοφόρα ανάπτυξη μέσω της λειτουργικής μόχλευσης και της λειτουργικής αποτελεσματικότητας.

• Οι πωλήσεις από τη Λιανική του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 10% στα €521,3 εκ. το 2023.

• Το EBITDA (OPR)1* από τη Λιανική του Ομίλου αυξήθηκε κατά 25,8% φτάνοντας τα €35,9εκ., με το περιθώριο EBITDA (OPR)* στο 6,9%.

• Ο καθαρός δανεισμός από τη Λιανική του Ομίλου διαμορφώθηκε στο χαμηλότερο επίπεδο της δεκαετίας φτάνοντας τα €84,8 εκ. το 2023 υπογραμμίζοντας τη δέσμευση του Ομίλου για βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής του δομής.

✓ Σημαντικά ορόσημα ολοκληρώθηκαν εντός του έτους. Ο Όμιλος έχει ήδη ολοκληρώσει σημαντικές επενδύσεις ώστε να ενισχύσει περαιτέρω την ανοδική του πορεία μέσω της υλοποίησης του στρατηγικού του σχεδίου.

• Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η δημόσια προσφορά με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Trade Estates και η εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ενώ ολοκληρώθηκε και η εξαγορά του SMART PARK, του μεγαλύτερου πάρκου λιανικής στην Ελλάδα. Το επόμενο ορόσημο είναι η από-ενοποίηση της Trade Estates από τον Όμιλο Fourlis, μια στρατηγική κίνηση που θα δημιουργήσει περαιτέρω αξία για τους μετόχους του Ομίλου Fourlis.

• Βελτιστοποιήθηκε το δίκτυο καταστημάτων IKEA και Intersport.

• Πραγματοποιήθηκε η επέκταση στον κλάδο υγείας και ευεξίας με 6 νέα καταστήματα Holland & Barrett και την πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου.

• Ενισχύθηκαν οι υπηρεσίες logistics και αξιοποιούνται οι δεξιότητες του Ομίλου προς τη δημιουργία νέων συνεργασιών.

• Καθιερώθηκε μια νέα συνεργασία με την InterIKEA για τη δημιουργία ενός νέου διεθνούς Κέντρου Διανομής στην Ελλάδα, επιδεικνύοντας την τεχνογνωσία του Ομιλου στα logistics και υποστηρίζοντας περαιτέρω τη μελλοντική του κερδοφορία.

Ο Δημήτρης Βαλαχής, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Fourlis, σχολίασε: «Οι ισχυρές επιδόσεις μας το 2023 αντικατοπτρίζουν τη δέσμευσή μας για στρατηγική ανάπτυξη και συνεχή αναβάθμιση του επιχειρηματικού μας μοντέλου. Η δέσμευσή μας για ποιότητα και παροχή εξαιρετικής εξυπηρέτησης και εμπειρίας πελάτη, καθώς και οι στρατηγικές επενδύσεις μας αποτελούν παράγοντες καθοριστικής σημασίας για την επιτυχία μας. Με διψήφια αύξηση πωλήσεων, λειτουργική αποτελεσματικότητα και επιτυχημένη υλοποίηση του στρατηγικού μας πλάνου, έχουμε θέσει μια σταθερή βάση για συνεχή επιτυχία. Παραμένουμε επικεντρωμένοι στο να προσφέρουμε αξία στους μετόχους μας, να οδηγήσουμε σε κερδοφόρα ανάπτυξη και να ενισχύσουμε περαιτέρω τη θέση μας ως ηγέτης στον τομέα λιανικής».

Ο Όμιλος παρουσίασε μια σημαντική οικονομική απόδοση εντός του 2023, επιδεικνύοντας την ανθεκτικότητα
του επιχειρηματικού του μοντέλου, την επιτυχή εφαρμογή του πλάνου μετασχηματισμού του και την
ικανότητά του να δημιουργεί αξία για τους μετόχους του.

Οι πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε €535,1 εκ. το 2023 από €501,4 εκ. το 2022 αυξημένα κατά 6,7% σε ετήσια βάση. Σε συγκρίσιμη βάση, δηλαδή εξαιρουμένων των πωλήσεων από τις εταιρείες «The Athlete’s
Foot» και «Intersport Turkey», προκύπτει διψήφια αύξηση πωλήσεων +10%.

Η αύξηση των πωλήσεων υποστηρίζεται τόσο από τον κλάδο ειδών οικιακού εξοπλισμού και επίπλων (καταστήματα ΙΚΕΑ), όσο και από τον κλάδο αθλητικών ειδών (καταστήματα INTERSPORT) και αποδίδεται σε στρατηγικές πρωτοβουλίες και στις αυξητικές τάσεις της αγοράς.

Ο κλάδος ειδών οικιακού εξοπλισμού και επίπλων (καταστήματα ΙΚΕΑ) σημείωσε σημαντική αύξηση κατά 12,9% σε ετήσια βάση, λόγω της ηγετικής θέσης των καταστημάτων IKEA στην αγορά και της βελτιωμένης διαθεσιμότητας αποθεμάτων. Η λιανική αθλητικών ειδών (καταστήματα Intersport) παρουσίασε αύξηση πωλήσεων +6,3% σε ετήσια και συγκρίσιμη βάση, αντικατοπτρίζοντας τη δέσμευσή μας να παραμείνουμε στην πρώτη γραμμή της εξελισσόμενης αγοράς λιανικής.

Επιπλέον, η νέα δραστηριότητα λιανικής του Ομίλου στον κλάδο Υγείας & Ευεξίας που ενεργοποιήθηκε εντός
του 2023, μέσω 6 καταστημάτων Holland & Barrett στην Αθήνα και ενός καναλιού ηλεκτρονικού εμπορίου
κερδίζει δυναμική.

Οι πωλήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου του Ομίλου κατά το 2023 αντιπροσώπευαν περίπου το 14% των
συνολικών εσόδων του Ομίλου, ενώ η περαιτέρω ανάπτυξη της συνεισφοράς του ηλεκτρονικού εμπορίου
στις συνολικές πωλήσεις του Ομίλου αποτελεί στρατηγικό πυλώνα της αναπτυξιακής στρατηγικής του.

Το Μικτό Κέρδος του Ομίλου ανήλθε στα €243 εκ. το 2023 από €225,8 εκ. το 2022, με το περιθώριο μικτού κέρδους του Ομίλου στο 45,4% το 2023 σε σύγκριση με το περσινό περιθώριο μικτού κέρδους 45%,
υποστηριζόμενο κυρίως από το ισχυρό περιθώριο μικτού κέρδους του κλάδου λιανικής πώλησης ειδών
οικιακού εξοπλισμού και επίπλων (ΙΚΕΑ), καθώς και από μια σταθεροποιητική τάση του μικτού περιθωρίου
του κλάδου λιανικής πώλησης αθλητικών ειδών.

Ο Όμιλος συνεχίζει να δίνει έμφαση στον έλεγχο των λειτουργικών εξόδων και στη βελτιστοποίηση των
λειτουργιών του. Η αποκλιμάκωση των πληθωριστικών πιέσεων επηρέασε θετικά τα λειτουργικά έξοδα,
ενισχύοντας τη θετική επίδραση της λειτουργικής μόχλευσης στη συνολική του κερδοφορία.

Επομένως:

Τα λειτουργικά κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA OPR2*) του Ομίλου αυξήθηκαν
σημαντικά κατά 21,8% φτάνοντας τα €48,2 εκ. κατά το 2023 από €39,6 εκ. το 2022, ενώ το περιθώριο EBITDA
(OPR) αυξήθηκε σε 9,0% το 2023 από 7,9% το 2022.

Τα λειτουργικά κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) του Ομίλου ανήλθαν σε €55,5 εκ. το 2023 από €33,7 εκ. το 2022, σημειώνοντας αύξηση κατά 64,5%, ενώ το περιθώριο EBIT έφτασε στο 10,4% από 6,7% το 2022.

Το EBIT του Ομίλου κατά το 2023 περιλαμβάνει €22,4 εκ. κερδών από αναπροσαρμογή εύλογης αξίας
περιουσιακών στοιχείων που σχετίζονται με την Trade Estates ΑΕΕΑΠ, σε σύγκριση με €8,5 εκ. που ήταν τοποσό αναπροσαρμογής πέρυσι, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου αποδίδεται στην πρόσφατη εξαγορά του
Smart Park, του μεγαλύτερου εμπορικού πάρκου λιανικής στην Ελλάδα.

Τα κέρδη προ φόρων (PBT) του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 54.6% φτάνοντας τα € 30,9 εκ. το 2023 έναντι €20
εκ. πέρυσι.

Τα Κέρδη μετά Φόρων του Ομίλου ανήλθαν σε € 28,1 εκ. το 2023 έναντι €19,8 εκ. το 2022, αυξημένα κατά
42,4%.

Τα Καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας του Ομίλου, ανήλθαν σε €19,2 εκ. το 2023, όπως και περυσι, λόγω υψηλότερων δικαιωμάτων μειοψηφίας σε σύγκριση με πέρυσι μετά την πώληση από πλευράς Ομίλου στις 11 Σεπτεμβρίου 2023 του 4,2% των μετοχών της Trade Estates στη Latsco Hellenic Holdings, την επίδραση λόγω εισφοράς ακινήτου εντος του 2023 από την Autohellas, και την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Trade Estates μετά την δημόσια εγγραφή της.

Οι επιδόσεις από τη Λιανική του Ομίλου αντικατοπτρίζουν ένα σταθερό επιχειρηματικό μοντέλο που οδηγεί σε κερδοφόρα ανάπτυξη μέσω της λειτουργικής μόχλευσης και της λειτουργικής αποτελεσματικότητας.

Οι πωλήσεις από τη Λιανική του Ομίλου, εξαιρουμένων των πωλήσεων από τις εταιρείες «The Athlete’s
Foot» και «Intersport Turkey», αυξήθηκαν κατά 10% στα €521,3 εκ. το 2023.

Το EBITDA (OPR)3* από τη Λιανική του Ομίλου το 2023 ανήλθε σε 35,9 εκατ. ευρώ. από €28,6 εκ. το 2022
αυξημένο κατά 25,8%, με το περιθώριο EBITDA (OPR) στο 6,9% το 2023 από 6,0% το 2022.

Το EBIT από τη Λιανική του Ομίλου αυξήθηκε κατά 41,3% φτάνοντας τα €21,1 εκατ. το 2023 από €14,9 εκ.
τη χρήση 2022, με το περιθώριο EBIT στο 4,0% το 2023 από 3,1% πέρυσι.

Τα Κέρδη Προ Φόρων από τη Λιανική του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 147,5% στα €9,1 εκ. το 2023 έναντι €3,7
εκ. το 2022.

Η δημιουργία λειτουργικών ταμειακών ροών, που προκύπτει από την αυξημένη κερδοφορία του Ομίλου και
την βελτίωση του κεφαλαίου κίνησης, δίνει τη δυνατότητα στον Όμιλο να ακολουθήσει το αναπτυξιακό του
σχεδιο και να αποδώσει αξία στους μετόχους του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην Γενική Συνέλευση την καταβολή μερίσματος για τη χρήση 2023 ύψους 0,12 ευρώ ανά μετοχή σε σύγκριση με 0,11 ευρώ ανά μετοχή που διανεμήθηκε για την χρήση του 2022.

Κατά το 2023, η χρηματοοικονομική δομή του Ομίλου παρουσίασε αξιοσημείωτες αλλαγές σε ευθυγράμμιση
με την στρατηγική του Ομίλου για βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής του δομής και ενίσχυση της οικονομικής
του θέσης για μελλοντικές αναπτυξιακές πρωτοβουλίες.

Κατά το 2023 ο Καθαρός Δανεισμός της Λιανικής του Ομίλου διαμορφώθηκε στο χαμηλότερο επίπεδο της
δεκαετίας, φθάνοντας τα € 84,8 εκ. από €102,5 εκ. το 2022. 

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες (capex) της Λιανικής του Ομίλου κατά το 2023 διαμορφώθηκαν σε € 17,6 εκ.,
ενώ €120,8 εκ. διατέθηκαν σε επενδύσεις της Trade Estates, με την πλειοψηφία να αποδίδεται στην εξαγορά
του Smart Park, του μεγαλύτερου πάρκου λιανικής στην Ελλάδα.

*Τα αναλυτικά αποτελέσματα 2023 της Φουρλής, δημοσιεύονται στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v