Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Αποτελέσματα 3μήνου

Οι συνολικές πωλήσεις του Ομίλου κατά την περίοδο 1η Ιανουαρίου – 31 Μαρτίου αυξήθηκαν κατά 34,2% και ανήλθαν σε €29,0εκ από €21,6 εκ στις 31.3.2020. Το EBIDTA του Ομίλου αυξήθηκε κατά 233,4% και ανήλθε σε €2,8εκ από €0,8εκ στις 31.3.2020. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €2,4εκ σημειώνοντας αύξηση 550%, έναντι €0,3εκ το αντίστοιχο διάστημα του 2020.

Τα κέρδη μετά τους φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας αυξήθηκαν επίσης κατά 649% και ανήλθαν σε €1,8εκ έναντι €0,2εκ στις 31.3.2020. Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός μειώθηκε κατά 27,3% στα €18,0εκ από €24,7εκ στις 31.12.2020 και ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός ανήλθε σε €10,3εκ, από €13,7εκ στις 31.12.2020. Τα μετρητά και ισοδύναμα μειώθηκαν στα €7,7εκ στις 31.3.2021 από €11,0εκ στις 31.12.2020.

Ο δείκτης φερεγγυότητας του Ομίλου (καθαρή θέση ως % του συνόλου του ενεργητικού χωρίς τα διαθέσιμα και ισοδύναμα) στις 31.3.2021 ήταν 56,6%.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v