Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

REDS Α.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ...

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 2022

 

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία REDS AE (η Εταιρία), σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό το Οικονομικό Ημερολόγιο 2022, σύμφωνα με το οποίο :

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα διεξαχθεί την Παρασκευή, 22 Ιουλίου 2022.

Η Ετήσια  Οικονομική µEκθεση  της Εταιρίας (και Ενοποιημένη) χρήσεως 2021 θα αναρτηθεί / δημοσιευθεί στο διαδικτυακό τόπο του Χρηματιστηρίου Αθηνών και της Εταιρίας την Τρίτη 3 Μαΐου 2022, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του ΧΑ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας θα υποβάλει πρόταση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της για τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2021.

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.

 

Κηφισιά, 29 Απριλίου 2022

 

REDS Ημερολόγιο 2022

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v