Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2021

 Αθήνα, 29 Απριλίου 2022

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2021 ΣΤΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

 

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή 29 Απριλίου, μέσω τηλεδιάσκεψης, η παρουσίαση των ετήσιων οικονομικών αποτελεσμάτων της ΕΥΔΑΠ σε εκπροσώπους της χρηματιστηριακής αγοράς. Στην εκδήλωση, παραβρέθηκαν ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Χάρης Σαχίνης καθώς και ανώτερα στελέχη της Εταιρείας.

Παρουσιάστηκαν αναλυτικά τα οικονομικά αποτελέσματα του έτους, καθώς και τα σημαντικά γεγονότα της χρήσης πριν και μετά το 2021. Στη συζήτηση που ακολούθησε, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανανέωση του αποκλειστικού δικαιώματος ύδρευσης και αποχέτευσης μέχρι το 2040 διασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα της Εταιρείας και τις βάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξή της, στην πρόοδο αναφορικά με τα έργα της Ανατολικής Αττικής και στο νέο ρυθμιστικό πλαίσιο που εντάσσεται η Εταιρεία υπό την ΚΥΑ 135275/2017, γεγονός που δίνει την δυνατότητα υπερανάκτησης ή/και υποανάκτησης  με την έγκριση των νέων τιμολογίων στο πλαίσιο της νέας σύμβασης.

Επίσης, συζητήθηκαν οι νέες συνθήκες που έχει δημιουργήσει το αυξημένο ενεργειακό κόστος και η τρέχουσα γεωπολιτική κρίση και οι δράσεις εξορθολογισμού του λειτουργικού της κόστους, με στόχο τη συγκράτηση των τιμολογίων της,  προχωρώντας ταυτόχρονα τα έργα  μετασχηματισμού της και την επιτάχυνση του επενδυτικού της πλάνου, εστιάζοντας στην ψηφιακή και πράσινη μετάβαση.

Οι στόχοι για το 2022 επικεντρώνονται στη προετοιμασία για την εφαρμογή του νέου ρυθμιστικού πλαισίου, στην μείωση των λειτουργικών εξόδων, στην εκτέλεση και προώθηση του σημαντικού επενδυτικού έργου, στη προετοιμασία της Εταιρείας για περαιτέρω ανάπτυξη, στην αναβάθμιση της Εταιρείας στις αξιολογήσεις ESG και στη αύξηση της συνολικής απόδοσης για τους μετόχους.

 

Ενημερώνεται το επενδυτικό κοινό ότι η παρουσίαση της Εταιρείας θα βρίσκεται αναρτημένη στον διαδικτυακό ιστότοπο της ΕΥΔΑΠ (www.eydap.gr) στην ενότητα Σχέσεις με Επενδυτές.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v