ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. Α ΕΞΑΜ....

Η Εταιρία «Ευρωσύμβουλοι Ανώνυμη Εταιρία Συμβούλων Ανάπτυξης και Τεχνολογίας» (η «Εταιρία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι την 29.9.2022 προέβη σε επαναδημοσίευση της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης του Ομίλου με τη συμπερίληψη της Έκθεσης Διάθεσης  Αντληθέντων Κεφαλαίων (σε συνέχεια των αναφερόμενων στο σχετικό ενημερωτικό δελτίο)  της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου η οποία αποφασίσθηκε από την A' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της 12.7.2021, πραγματοποιήθηκε από τις 9.2.2022 έως και τις 22.2.2022 και καλύφθηκε πλήρως, σε ποσοστό 100%, με την καταβολή μετρητών, σύμφωνα και με προηγούμενη ανακοίνωση της Εταιρίας. Θεσσαλονίκη, 30.9.2022

Επαναδημοσίευση Οικονομικής Έκθεσης Α' Εξαμ. 2022 Ευρωσύμβουλοι Α.Ε.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v