Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε.: ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ - ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Χ.Α./ΤΗΣ Ε.Κ....

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

 

Σε συνέχεια της επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αριθμό πρωτοκόλλου 2707/9.11.2022, η οποία κοινοποιήθηκε σε όλους τους εκδότες με κινητές αξίες εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών και με γνώμονα την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, σε συνδυασμό με τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης, των πολεμικών συγκρούσεων στην Ουκρανία και του μακροοικονομικού περιβάλλοντος εν γένει, στη δραστηριότητα των εκδοτών με κινητές αξίες εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών,  σας παρουσιάζουμε συνοπτικά τα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη κατά το Γ΄ Τρίμηνο της χρήσης 2022 του Ομίλου και της Εταιρείας.

ΟΜΙΛΟΣ

 

 

01/07-30/09/2022

1/7-30/9/2021

 

 

 

 

 

 

Κυκλος Εργασιων

 

3.576.687

3.681.270

 

 

 

 

 

 

EBIT

 

-358.701

-117.072

 

 

 

 

 

 

EBITDA

 

-198.345

30.980

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

01/07-30/09/2022

1/7-30/9/2021

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κυκλος Εργασιων

 

0

9.165

 

 

 

 

 

 

EBIT

 

-15.585

-43.307

 

 

 

 

 

 

EBITDA

 

-5.853

-11.810

 

 

 

 

 

 

 

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου ανέρχονται σε ευρώ  (65.456.895) και της Εταιρείας σε ευρώ (50.986.337).

Δεν υπάρχει μέχρι σήμερα καμία εξέλιξη με την Αναδιοργάνωση του δανεισμού της Εταιρείας και του Ομίλου.

Από τα ανωτέρω είναι εμφανές ότι στο άμεσο μέλλον  οι πιθανότητες  επανεκκίνησης των δραστηριοτήτων της Εταιρείας είναι ελάχιστες λόγω ελλείψεως χρηματικών διαθεσίμων.

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v