ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ...

Η εταιρεία ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.3.1 του κανονισμού του Χ.Α.Α. δημοσιοποιεί το Οικονομικό Ημερολόγιο της για το έτος 2023.

 

-              Παρασκευή  28 Απριλίου 2023:

Ανακοίνωση ετήσιων οικονομικών στοιχείων και της ετήσιας οικονομικής έκθεσης 2022 με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Χ.Α.Α.

-              Παρασκευή 28 Απριλίου 2023:

Ανάρτηση ετήσιας οικονομικής έκθεσης στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.bioter.gr

-              Παρασκευή 21 Ιουλίου 2023:

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

 

Η ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. δεν θα διανείμει μέρισμα για την οικονομική χρήση του 2022.

 

Η ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, ενημερώνοντας εγκαίρως το επενδυτικό κοινό σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χ.Α.Α.

 

Αθήνα, 28 Απριλίου 2023

Για τη ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.

Το Δ.Σ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v