ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε.: Εξαμηνιαία Οικονομικά αποτελέσματα 2023

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2023 διαμορφώθηκε σε 1,47 εκατ. Ευρώ έναντι 4,46 εκατ. Ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2022 μειωμένος κατά 66,95%. Οι εξαγωγές κατά το ίδιο διάστημα ανήλθαν σε 1,387 εκατ. Ευρώ ποσοστό 94,1% των συνολικών πωλήσεων. Τα αποτελέσματα προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του εξαμήνου 2023 ανήλθαν σε ζημίες -2,45 εκατ. Ευρώ έναντι ζημιών -2,27 εκατ. Ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2022. Τα αποτελέσματα της εταιρίας εμφανίζουν ζημίες -4,54 εκατ. Ευρώ έναντι ζημιών -3,47 εκατ. Ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης περιόδου.

Η Διοίκηση της Εταιρείας είναι σε επαφές και συζητήσεις με στρατηγικό επενδυτή του εξωτερικού  για την εξυγίανση της.

Η Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση του 2023 έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.varvaressos.gr

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v