Ο.Λ.Θ. Α.Ε.: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ 2024...

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ 2024

 

Θεσσαλονίκη 10/04/2024

 

H «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Ανώνυμη Εταιρεία» (ΟΛΘ Α.Ε.) ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο της Εταιρείας για το έτος 2024, σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 και 4.1.3.15.1&2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ως εξής:

  • Δημοσίευση των ετήσιων αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2023: Τετάρτη, 17 Απριλίου, 2024

Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσης 2023 θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.thpa.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της ΕΧΑΕ www.athexgroup.gr

  • Ετήσια ενημέρωση αναλυτών – Analyst Day – σχετικά με τα αποτελέσματα της Εταιρείας:  Πέμπτη, 18 Απριλίου, 2024
  • Τακτική Γενική Συνέλευση: Παρασκευή, 10 Μαΐου, 2024
  • Αποκοπή μερίσματος “Ex-dividend date”: Τρίτη, 14 Μαΐου, 2024
  • Δικαιούχοι μερίσματος χρήσης 2023 “Record date”: Τετάρτη 15 Μαΐου, 2024
  • Έναρξη πληρωμής μερίσματος: Δευτέρα, 20 Μαΐου, 2024

Η Εταιρεία θα προβεί σε νέα ανακοίνωση για τη διαδικασία πληρωμής μερίσματος.

Η «ΟΛΘ Α.Ε.» διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις παραπάνω ημερομηνίες, μετά από έγκαιρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v