ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2024

Η εταιρεία REVOIL Α.Ε.Ε.Π. ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για τo έτος 2024, σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χ.Α. ως ακολούθως :

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων έτους 2023 και δημοσίευση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης 2023: Τετάρτη 17 Απριλίου 2024 μετά τη λήξη της συνεδρίασης στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.revoil.gr και του Χρηματιστηρίου Αθηνών www.athexgroup.gr.  

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων : Τετάρτη 15 Μαΐου 2024.

Αποκοπή μερίσματος :  Δευτέρα 20 Μαΐου 2024

Δικαιούχοι μερίσματος (record-date) : Τρίτη 21 Μαΐου 2024

Έναρξη καταβολής μερίσματος : Παρασκευή 24 Μαΐου 2024

Η REVOIL διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες αφού πρώτα ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό.

Σε ότι αφορά τις ημερομηνίες σχετικά με τη διανομή μερίσματος, αυτές τελούν υπό την έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v