Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΛΠΕ: Υποβολή δεσμευτικών προσφορών για την πώληση ΔΕΠΑ Υποδομών

Ανακοίνωση – Υποβολή δεσμευτικών προσφορών για την πώληση ΔΕΠΑ Υποδομών
Στο πλαίσιο της διαδικασίας πώλησης του 100% (65% συμμετοχή του ΤΑΙΠΕΔ και 35% συμμετοχή
των ΕΛΠΕ) του κεφαλαίου της ΔΕΠΑ Υποδομών Α.Ε., οι πωλητές ΤΑΙΠΕΔ και ΕΛΠΕ παρέλαβαν 2
δεσμευτικές προσφορές από τα παρακάτω επενδυτικά σχήματα:

1) EP Investment Advisors
2) Italgas S.p.A.

Οι πωλητές θα προχωρήσουν άμεσα στη διαδικασία αξιολόγησης των δεσμευτικών προσφορών,
ώστε να διαπιστωθεί η πλήρωση των προβλεπόμενων στους όρους του διαγωνισμού κριτηρίων και
στη συνέχεια θα ακολουθήσει η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών σύμφωνα με τις
προβλεπόμενες διαδικασίες.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v