Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αρθογραφία μετοχής: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΣΥΜΜ Α.Ε.

v