Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ: Αγορά μετοχών από CEO

Η εταιρία ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε, γνωστοποιεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 (άρθρα 3 (ιστ), (ββ) και 21), σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και κατόπιν σχετικής από 23/12/2014 γνωστοποίησης, ότι ο κος Αθανάσιος Ισμαήλος Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005), προέβη την 23/12/2014 στην αγορά 500 ονομαστικών κοινών μετοχών της εταιρίας, συνολικής αξίας ευρώ 25,00

Μαρούσι, 24 Δεκεμβρίου 2014

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v