Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

FG EUROPE: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 (α) του Ν. 3461/2006, η εταιρεία SILANER INVESΤMENTS LIMITED δηλώνει ότι, στις 22.07.2019 απέκτησε συνολικά 550 κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρείας FG Europe A.E. έναντι 0,4920 Ευρώ ανά μετοχή μέσω χρηματιστηριακών συναλλαγών, οι οποίες θα εκκαθαριστούν την 24.07.2019.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v