Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

NEWSPHONE: Αλλαγή σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου

Η εταιρεία επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ -ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «NEWSPHONE HELLAS S.A.» (η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, κατόπιν της εκλογής νέου εξαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, με πενταετή θητεία, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής αποφάσεως, και μη δυνάμενη να υπερβεί τα έξι έτη, και του ορισμού των ανεξάρτητων μελών του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3016/2002 και του άρθρου 5 του ν. 4706/2020, δυνάμει της από 13.07.2021 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα κατά τη συνεδρίασή του στις 13.07.2021 ως ακολούθως:

Γεώργιος Θεοδόσης Μαλιούρης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτελεστικό μέλος ΔΣ

Σπυρίδων Πυρομάλης, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ

Ευστράτιος Απέργης, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος ΔΣ

Τερέζα Θεοδόση, εκτελεστικό μέλος ΔΣ

Στέφανος Τζανάκης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ

Θεόδωρος Παπαηλιού, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ

Επιπλέον, σημειώνεται ότι η ως άνω Γενική Συνέλευση αποφάσισε την εκλογή των ακόλουθων προσώπων ως αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου:

Αθανάσιος Ακριβόπουλος

Παναγιώτης Κάνδηλας - Τασάκης

Ειρήνη Γάκη

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v