Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ...

Ολοκλήρωση μερικού φορολογικού ελέγχου για τις χρήσεις 2016 & 2017

 

Η εταιρεία ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΕ- ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, στα πλαίσια της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4.1.3.1 περ.12 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιεί ότι ολοκληρώθηκε ο μερικός επιτόπιος φορολογικός έλεγχος για τις χρήσεις 2016 και 2017 αναφορικά με τις προσδιοριζόμενες στη σχετική εντολή ελέγχου φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας.

Τα τηρηθέντα βιβλία κρίθηκαν επαρκή και ακριβή και δεν προέκυψαν παρατυπίες ή παραλείψεις που να επηρεάζουν το κύρος τους.

Από το παραπάνω έλεγχο δεν προέκυψε φορολογική υποχρέωση καταβολής φόρου, αλλά μείωση της μεταφερόμενης φορολογικής ζημιάς.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v