Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΧΑΕ: Αγοραπωλησίες μετοχών από EFG ΑΧΕ

Η Εταιρεία Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. ανακοινώνει με βάση το Ν.3556/2007 (άρθρο 3 (ιστ), (ββ) και άρθρο 21) και σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι η EFG Eurobank Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. ενημέρωσε:

1. την 31/10/2008 ότι στις 29/10/2008 προέβη σε πώληση 3.000 κοινών ονομαστικών μετοχών ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας ευρώ 20.243,50
2. την 31/10/2008 ότι στις 30/10/2008 προέβη σε πώληση 6.300 κοινών ονομαστικών μετοχών ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας ευρώ 43.464,60
3. την 03/11/2008 ότι στις 31/10/2008 προέβη σε αγορά 11.500 κοινών ονομαστικών μετοχών ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας ευρώ 78.446,00
4. την 03/11/2008 ότι στις 31/10/2008 προέβη σε πώληση 1.000 κοινών ονομαστικών μετοχών ΕΧΑΕ, συνολικής αξίας ευρώ 6.770,00

Οι ανωτέρω συναλλαγές έγιναν για τον λογαριασμό ειδικής διαπραγμάτευσης παραγώγων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v