Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΑΛΟΥΜΥΛ: Αρση αναστολής διαπραγμάτευσης

Μετά από σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, από σήμερα 7 Μαΐου 2018 αίρεται η αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας "ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.", η οποία είχε ζητηθεί κατ' εφαρμογή της περίπτωσης (δ), της παραγράφου 2, του άρθρου 23 του ν.3556/2007, καθώς εκλείπει ο λόγος για τον οποίο είχε ζητηθεί η αναστολή, δεδομένου ότι η εταιρία προέβη σε δημοσίευση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης για τη χρήση που έληξε την 31.12.2017.

Από την ίδια ημερομηνία, οι μετοχές της εταιρίας θα διαπραγματεύονται στην Κύρια Αγορά.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v