Πωλητήριο στον κλάδο χύτευσης βάζει η Αλουμύλ

Εχει υποβάλλει σχετικό αίτημα στους πιστωτές η εισηγμένη, θα απαιτηθεί και απόφαση ΓΣ. Το νομικό πλαίσιο της απόσχισης και η διαδικασία εξεύρεσης επενδυτή.

Πωλητήριο στον κλάδο χύτευσης βάζει η Αλουμύλ

Με αφορμή πρόσφατες δηλώσεις του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Γ. Μυλωνά, η Διοίκηση της ΑΛΟΥΜΥΛ διευκρινίζει τα κάτωθι:

Νομικό Πλαίσιο

Η μονάδα χύτευσης αλουμινίου της ΑΛΟΥΜΥΛ ΑΕ αποτελεί κλάδο δραστηριότητας, του οποίου το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού συνιστούν, από οργανωτική άποψη, αυτόνομη εκμετάλλευση, δηλαδή σύνολο ικανό να λειτουργήσει αυτοδύναμα. Ως εκ τούτου, καθώς υπάρχει έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον, εξετάζεται η απόσχιση του κλάδου της χύτευσης αλουμινίου. Με τον τρόπο αυτό, η διασπώμενη εταιρεία (ΑΛΟΥΜΥΛ ΑΕ), χωρίς να λυθεί, θα μεταβιβάσει με καθολική διαδοχή τον κλάδο της χύτευσης σε μία νέα επωφελούμενη εταιρεία (ΝΕΑ ΑΛΟΥΦΟΝΤ ΑΕ), η ίδια δε η διασπώμενη εταιρεία θα αποκτήσει το σύνολο των μετοχών της επωφελούμενης εταιρείας και θα καταστεί αποκλειστική μέτοχός της (αρ. 57 Ν. 4601/2019).

Εφόσον ληφθεί η απαιτούμενη συναίνεση των Πιστωτών της ΑΛΟΥΜΥΛ (έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα), η λογιστική κατάσταση (Ισολογισμός Μετασχηματισμού) της εταιρικής περιουσίας (ενεργητικό και παθητικό) του Κλάδου θα συνταχθεί με ημερομηνία αναφοράς την 30.6.2024. Παράλληλα, η έγκριση της απόσχισης του κλάδου και της σύστασης της νέας επωφελούμενης εταιρείας, προϋποθέτει τη λήψη απόφασης (αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία) από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΑΛΟΥΜΥΛ, η οποία εκτιμάται ότι θα συγκληθεί τον Οκτώβριο του 2024. Η απόσχιση του κλάδου, υπό τη ρητή προϋπόθεση λήψης των απαιτούμενων εγκρίσεων αποφάσεων, αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο του 2024.

Προστασία Εργαζομένων

Με την ολοκλήρωση της απόσχισης, καθένας από τους εργαζόμενους που απασχολείται στον κλάδο θα μεταφερθεί στη νεοσυσταθείσα επωφελούμενη εταιρεία, η οποία υπεισέρχεται αυτοδίκαια στη θέση της διασπώμενης ως εργοδότης τα δε δικαιώματα αυτών προστατεύονται πλήρως και διατηρούνται ακέραια παρά τη μεταβολή του Εργοδότη (άρθρο 12 του Ν. 4601/2019).

Οφέλη από την απόσχιση του κλάδου

Συνεπεία της απόσχισης του κλάδου της χύτευσης και της μετέπειτα πώλησης συμμετοχής της νέας επωφελούμενης εταιρείας (ΝΕΑ ΑΛΟΥΦΟΝΤ ΑΕ), η ΑΛΟΥΜΥΛ αναμένει να αντλήσει σημαντικά έσοδα προκειμένου να μειώσει τις δανειακές της υποχρεώσεις και να προβεί σε αναχρηματοδότηση αυτών, απαλλασσόμενη πλήρως από την παρουσία των Servicers.

Παράλληλα, με την εμπλοκή στρατηγικού επενδυτή και την τοποθέτηση νέων κεφαλαίων εκ μέρους του, θα αναδειχθεί η δυνατότητα πλήρους αξιοποίησης της σημερινής δυναμικότητας του χυτηρίου (65.000 τόνοι).

Διαδικασία εξεύρεσης επενδυτή

Η ΑΛΟΥΜΥΛ έχει αναθέσει στη Deloitte την παροχή ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών αναφορικά με την υποστήριξη στη διαδικασία δυνητικής συμφωνίας με επενδυτή για την πώληση του χυτηρίου. Η πώληση του χυτηρίου (συμμετοχή στη νέα επωφελούμενη εταιρεία), υπό τη ρητή προϋπόθεση λήψης των απαιτούμενων εγκρίσεων αποφάσεων, αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2024.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v