Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΛΤΟΝ Α.Ε.Β.Ε.: ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

Αυλώνας Αττικής, 25/05/2022

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ / ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2021

 

Η ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ γνωστοποιεί στους μετόχους της σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 24ης Μαίου 2022 ενέκρινε τη διανομή μερίσματος συνολικού ποσού 2.673.018,70 ευρώ ήτοι 0,10 ευρώ ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου για τη χρήση 2021. Το εν λόγω ποσό υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% (ήτοι 0,005 ευρώ ανά μετοχή).

Μετά την παρακράτηση φόρου 5% (ήτοι 0,005 ευρώ ανά μετοχή) το καθαρό ποσό του μερίσματος είναι 0,095 ευρώ ανά μετοχή.

Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022 (record date).

Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος χρήσης 2021 είναι η Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022.

Η καταβολή μερίσματος χρήσης 2021 θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 6 Ιουλίου 2022 από την πληρώτρια τράπεζα – ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, με τους παρακάτω τρόπους:

1) Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές Εταιρείες) σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της.

2) Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας.

Η περίοδος της πληρωμής θα διαρκέσει μέχρι τις 6/7/2023.

Μετά την 06/07/2023 η καταβολή μερίσματος χρήσης 2021 θα πραγματοποιείται μόνο από τα γραφεία της Εταιρείας, Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων (Αυλώνα, Θέση Ντράσεζα ΒΙ.ΠΑ. τηλ. 22950-29350). Μερίσματα που δε θα εισπραχθούν εντός πέντε (5) ετών παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

ΕΛΤΟΝ Γνωστοποίηση αποκοπής δικαιώματος, πληρωμής μερίσματος χρήσης 2021

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v