ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

Κυριακούλης: Στις 10/9 η αποκοπή του μερίσματος

Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι μέτοχοι της εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. έως και 11/09/2019.

v