ΤΙΤΑΝ: Αγορά 38.000 μετοχών από Alpha Βank

Η Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ (η Εταιρία) ανακοινώνει σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, ότι η ALPHA BANK, νομικό πρόσωπο συνδεόμενο με τον κ. Ευθύμιο Βιδάλη, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, προέβη την 9/4/2019 σε αγορά 38.000 κοινών μετοχών της Εταιρίας, συνολικής αξίας € 703.000,00

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v