Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Στο 50,19% το ποσοστό του Κωνσταντίνου Σαραντόπουλου

Η Εταιρεία ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και της Απόφασης 1/434/04.03.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και μετά από σχετική ενημέρωση που έλαβε, ότι ο κος Κωνσταντίνος Θ. Σαραντόπουλος Πρόεδρος του ΔΣ της Εταιρείας, την Τρίτη 23.04.2019 απέκτησε, 11.727 μετοχές της Εταιρείας ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. συνολικής αξίας 7.798,46 ευρώ.

Ο κος Κωνσταντίνος Θ. Σαραντόπουλος ενημέρωσε την Εταιρεία ότι με την αγορά αυτή επήλθε μεταβολή των ορίων του άρθρου 9 του Ν. 3556/2007 επί των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και πλέον ο κος Κωνσταντίνος Θ. Σαραντόπουλος κατέχει το 50,1948% των δικαιωμάτων ψήφου από το 49,9143% που κατείχε.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v