Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: Νέος Προϊστάμενος Λογιστηρίου και Υπεύθυνος Μετοχολογίου

Η εισηγμένη Ευρωσύμβουλοι Α.Ε. ανακοινώνει ότι από την 1.11.2019 χρέη Προϊσταμένου Λογιστηρίου αναλαμβάνει ο κος. Γεώργιος Παπαμίχος του Παναγιώτη. Επίσης από 1.11.2019 χρέη Υπευθύνου Μετοχολογίου της εταιρίας, αναλαμβάνει ο κος. Παράσχος Τσιρχόγλου του Δημητρίου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v