Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ: Αγορά 3.000 μετοχών από Μ.Γ. Χρυσαφίδης Α.Ε.

Κηφισιά, 8 Ιανουαρίου 2020

 

Η ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ A.E. (η Εταιρεία) ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Ν.3556/2007 και τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ότι η Μ. Γ. ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ Α.Ε., συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με το ανεξάρτητο, μη-εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας κ. Αλέξανδρο Μακρίδη, προέβη την 03/01/2020 σε αγορά 3.000 μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 24.840,00 ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v