Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΝΗΡΕΥΣ: Αγορά 49.544 μετοχών από Andromeda Seafood

Σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 2(α) του Ν. 3461/2006, η εταιρεία με την επωνυμία «Andromeda Seafood Sociedad Limitada» δηλώνει ότι, στις 16.01.2020, απέκτησε συνολικά 49.544 κοινές ονομαστικές μετοχές της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.» έναντι 0,23 Ευρώ ανά μετοχή.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v