Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

MLS: Αγορές μετοχών από Παρασκευή Ζαχαριάδου

Η εταιρία MLS Πληροφορική Α.Ε με την παρούσα  ενημερώνει το επενδυτικό κοινό σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3  και 21 του ν.3556 / 2007 και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της ΕΚ ότι κ κα Παρασκευή  Ζαχαριάδου Αντιπρόεδρος του Δ.Σ της εταιρίας  την Παρασκευή 13/03/2020 πραγματοποίησε αγορά  6.700 μετοχών της εταιρίας MLS Πληροφορική Α.Ε  συνολικής αξίας 3.794,24 ευρώ και τη Δευτέρα  16/03/2020 πραγματοποίησε αγορά  4.000 μετοχών της εταιρίας MLS Πληροφορική Α.Ε  συνολικής αξίας 1.976,58 ευρώ .

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v