Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΙΝΤΡΑΛΟΤ: Μεταβολή ποσοστού συμμετοχής

ΙΝΤΡΑΛΟΤ: Μεταβολή ποσοστού συμμετοχής

Ο κ. Τσουκαλίδης Κωνσταντίνος με την από 05/08/2003 επιστολή του προς το Χ.Α. γνωστοποιεί την ακόλουθη μεταβολή ποσοστού συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.: ”Στα πλαίσια εφαρμογής του Π.Δ. 51/92, ως αυτό ισχύει τροποποιηθέν, σας γνωρίζεται ότι κατά τη συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 05/08/2003 μεταβίβασα, 1.000.000 μετοχές μου ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. μετά δικαιώματος ψήφου, εξωχρηματιστηριακά με δωρεά εν ζωή στο υιό μου Αβραάμ Τσουκαλίδη. Κατόπιν τούτου το ποσοστό συμμετοχής μου στην ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε., διαμορφώνεται πλέον από 5,81% (2.236.510 μετοχές, με δικαίωμα ψήφου, επί συνόλου 38.470.175) σε 3,21% (1.236.510, με δικαίωμα ψήφου, επί συνόλου 38.470.175). Επωνυμία εισηγμένης εταιρίας: ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. Υπόχρεος: Τσουκαλίδης Κωνσταντίνος. Είδος κινητής αξίας: Κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου. Μεταβολή σημαντικού ποσοστού: 2,59% (Αβραάμ Τσουκαλίδης, υιός, δωρεά εν ζωή, εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση). Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου πριν την μεταβολή 5,81%, μετά την μεταβολή 3,21%. Αριθμός μετοχών με δικαίωμα ψήφου πριν την μεταβολή 2.236.510, μετά την μεταβολή 1.236.510. Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου πριν την μεταβολή 5,81%, μετά την μεταβολή 3,21%. Συνολικός αριθμός μετοχών της εταιρίας ανά κατηγορία μετοχών: 38.470.175. Ημ/νία μεταβολής ποσοστού του υπόχρεου ενημέρωσης του Χ.Α.: 05/08/2003. Ημ/νία κατά την οποία ο υπόχρεος έλαβε γνώση μεταβολής ποσοστού: 05/08/2003. Ημ/νία υποβολής δήλωσης προς το Χ.Α. μεταβολής ποσοστού από τον υπόχρεο: 05/08/2003.”

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v