Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Μετοχική μεταβολή

Η ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε., σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007 και σε συνέχεια της από 08.12.2020 ενημέρωσης που έλαβε από τον μέτοχό της ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΗΛΙΑ (φυσικό πρόσωπο), με ημερομηνία συναλλαγής 07.12.2020, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ο ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΗΛΙΑ (φυσικό πρόσωπο) προέβη, δυνάμει χρηματιστηριακών συναλλαγών, σε αγορά 480.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.

Μετά την ως άνω συναλλαγή ο ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΗΛΙΑ (φυσικό πρόσωπο) κατέχει 5.665.289 δικαιώματα ψήφου στην ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε., τα οποία αντιπροσωπεύουν το 58,148% του συνόλου των μετοχών της ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v