Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: Αγορά 5.000 μετοχών από Ιωάννη Καράμπελα


«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 

Γνωστοποίηση Συναλλαγών

 

 

Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με το Ν.3556/2007 και τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ότι μετά από τις σχετικές γνωστοποίησεις προς την Εταιρεία στο πλαίσιο της «υποχρέωσης γνωστοποίησης συναλλαγών», ο κ. Ιωάννης Καράμπελας, Διευθύνων Σύμβουλος, προέβη στις 13.05.2021 σε αγορά 5.000 μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 13.250 ευρώ.

 

 

Αθήνα, 14.05.2021

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v