Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΟΤΕ: Στο 5% το ποσοστό της MFS

Αθήνα, 31 Μαΐου 2021 – O Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. («ΟΤΕ Α.Ε.» ή
«Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι:
Στις 26 Μαΐου 2021, η εταιρεία Massachusetts Financial Services Company (MFS), με έδρα τη
Βοστόνη των ΗΠΑ, γνωστοποίησε στην ΟΤΕ Α.Ε. ότι στις 24 Μαΐου 2021, η συμμετοχή της (έμμεση)
στο μετοχικό κεφάλαιο της ΟΤΕ Α.Ε. και στα αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου που κατέχει έφτασε το
όριο του 5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και των δικαιωμάτων ψήφου. Σύμφωνα με τη
σχετική γνωστοποίηση, ο αριθμός των μετοχών μετά των αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου που
κατέχει η MFS για λογαριασμό πελατών της, αμοιβαίων κεφαλαίων και θεσμικών επενδυτών,
ανέρχεται σε 23.035.868, ήτοι ποσοστό 5,0% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΟΤΕ
Α.Ε.
Η ανακοίνωση εκδίδεται ως Ρυθμιζόμενη Πληροφορία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007
[άρθρο 3, παρ. 1 (ιστ), και άρθρο 21]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v