Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

LAMDA DEVELOPMENT: Αγορά 10.000 μετοχών από Χαράλαμπο Γκορίτσα

Η εταιρεία LAMDA Development S.A. (η Εταιρεία) ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.3556/2007 και του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και μετά από σχετική
γνωστοποίηση που έλαβε, ότι στις 16 Ιουνίου 2021 ο κ. Χαράλαμπος Γκορίτσας, CFO, προέβη σε αγορά
10.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, με μέση τιμή αγοράς 7,49 ευρώ και συνολική αξία
συναλλαγής 74.900,00 ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v