Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.: Αγορά ιδίων μετοχών (29/09/2022)...

Η Quest Συμμετοχών Α.Ε. γνωστοποιεί ότι σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν 4548/2018 και σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού 2273 / 2003 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε εκτέλεση της από 15/06/2022 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και της από 15/6/2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, προέβη κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της 29/09/2022, μέσω της χρηματιστηριακής εταιρείας «Eurobank Equities», σε αγορά 2,177 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 4,10 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 8.915,87 ευρώ.

Μετά και την προαναφερόμενη αγορά, η Εταιρεία κατέχει 530.322 ίδιες μετοχές, ποσοστό 0,4946% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v