Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ...

 
 

 


ΑνακοίνωσηΗ ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΒΕ ΑΕ» ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι κατόπιν της έγκρισης της αίτησής της προς εκποίηση κινητών αξιών σε περίπτωση κλασματικών υπολοίπων από το Χρηματιστήριο Αθηνών, θα προβεί στην εκποίηση 341 κοινών ονομαστικών μετοχών που βρίσκονται στο μεταβατικό λογαριασμό της. Οι εν λόγω κοινές ονομαστικές μετοχές (κλασματικά υπόλοιπα) θα εκποιηθούν κατά την περίοδο 16.11.2022-14.12.2022. Το Μέλος που θα προβεί στην εκποίηση είναι η «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ». Με την ολοκλήρωση της εκποίησης η Εταιρία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό σχετικά με τα αποτελέσματα, καθώς και για τη χρηματική καταβολή στους δικαιούχους του προϊόντος της εκποίησης. Για κάθε πληροφορία οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στον υπεύθυνο Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας κ. Αθανάσιο Κοσμίδη (τηλ. 25940-23600).

 

 

Άγιος Ανδρέας, Καβάλα 07.11.2022

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v