Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΟΠΑΠ: Αγορές μετοχών από συνδεδεμένο μέλος

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Ν.3556/2007 και τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ότι στο πλαίσιο της «υποχρέωσης γνωστοποίησης συναλλαγών από υπόχρεα πρόσωπα», ο κ. Νικόλαος Πολυμενάκος, Διευθυντής Επενδυτικών Σχέσεων, προέβη σε συναλλαγές επί των μετοχών της Εταιρείας ως ακολούθως:

στις 27.02.2020 σε αγορά 1.100 μετοχών συνολικής αξίας 11.918,00 ευρώ και
στις 28.02.2020 σε αγορά 1.600 μετοχών συνολικής αξίας 16.050,00 ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v