Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ικτίνος: Αγορές μετοχών από μέλη του ΔΣ

Η εταιρία ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ, γνωστοποιεί σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007 και το άρθρο 19 του Κανονισμού 596/2014 της ΕΕ ότι, όπως την ενημέρωσε :

H μέτοχος και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, κα. Λυδία Χαϊδά, στις 10-11-2021, προέβη σε αγορά 40.000 μετοχών της εταιρίας ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., συνολικής αξίας 32.640 ευρώ.
H μέτοχος και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, κα. Ιουλία Χαϊδά, στις 10-11-2021, προέβη σε αγορά 40.000 μετοχών της εταιρίας ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., συνολικής αξίας 32.200,01 ευρώ.
H μέτοχος και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, κα. Αναστασία Χαϊδά, στις 10-11-2021, προέβη σε αγορά 40.000 μετοχών της εταιρίας ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. συνολικής αξίας 32.246,83 ευρώ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v