Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΛΠΕ: Αγορά μετοχών από στέλεχος

H ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (η «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το Ν. 3556/2007
και το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, ο κος Εμμανουήλ Μαρκάκης, Ανώτερος
Διευθυντής, σύμφωνα με την από 01/12/2021 γνωστοποίηση συναλλαγής προς την Εταιρεία,
απέκτησε την 30/11/2021, 550 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, αξίας €3.206,5

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v