Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΛΤΟΝ Α.Ε.Β.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών...

Αυλώνας Αττικής, 24/01/2023

 

 

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν.3556/2007 - Γνωστοποίηση συναλλαγών

 

Η εταιρεία «ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ» ανακοινώνει με βάση το άρθρο 21 του Ν.3556/2007 και τις διατάξεις του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 , ότι ο κος Νέστορας Παπαθανασίου, Υπόχρεο Πρόσωπο βάσει του άρθρου 13 του Ν.3340/2005, ως Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, προέβη στις 23/01/2023 σε αγορά 2.000 κοινών ονομαστικών μετοχών συνολικής αξίας 4.400,00 ευρώ. (Μέση τιμή : 2,20 ευρώ)

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v