Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΛΤΟΝ Α.Ε.Β.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών...

 

Αυλώνας Αττικής, 28 Σεπτεμβρίου 2023

 

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν.3556/2007 – Γνωστοποίηση συναλλαγών

 

Η εταιρεία «ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ» ανακοινώνει με βάση το άρθρο 21 του Ν.3556/2007 και τις διατάξεις του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 , ότι ο κος Νέστορας Παπαθανασίου (Υπόχρεο Πρόσωπο βάσει του άρθρου 13 του Ν.3340/2005, ως Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας) και η κα Αλκηστη Παπαθανασίου (Υπόχρεο Πρόσωπο βάσει του άρθρου 13 του Ν.3340/2005, ως εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας) προέβησαν μέσω της ΚΕΜ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΕΣΤΩΡΟΣ-ΑΛΚΗΣΤΗΣ :

 

  • στις 25/09/2023 σε αγορά 20.000 κοινών ονομαστικών μετοχών συνολικής αξίας 41.238,89 ευρώ. (Μέση τιμή 2,0619 ευρώ)

 

  • στις 26/9/2023 σε αγορά 90.000 κοινών ονομαστικών μετοχών συνολικής αξίας 180.000,00 ευρώ. (Μέση τιμή 2,000 ευρώ)

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v