ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.: Αγορά Ιδίων Μετοχών...

Ανακοίνωση

 

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε., κατ' εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής, γνωστοποιεί στο Επενδυτικό Κοινό ότι, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν 4548/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προέβη την 30/11/2023, σε αγορά 13.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 13,3462 ευρώ ανά μετοχή και  συνολική αξία συναλλαγής 173.500,00 ευρώ.

 

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v