Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

MEVACO Α.Β.Ε.Ε.: Kατάρτιση νέας συμφωνίας με την INTRACOM DEFENSE SA

Η Εταιρεία «MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΒΕΕ» (Εταιρεία), σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του άρθρου 17 παρ. 1 και 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι κατήρτισε νέα σημαντική συμφωνία με την INTRACOM DEFENSE SA για την κατασκευή των μεταλλικών μερών αμυντικών συστημάτων με εξαγωγικό προσανατολισμό. Η υπογραφείσα σχετική σύμβαση ύψους 5,7 εκατ. USD και διαρκείας 24 περίπου μηνών δικαιώνει την στρατηγική απόφαση της διοίκησης της Εταιρείας για την εντός των παραγωγικών της εγκαταστάσεων δημιουργία, οργάνωση και λειτουργία ιδιαίτερου τμήματος αμυντικών συστημάτων με ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό και εξειδικευμένα μέσα παραγωγής και ελέγχου. Στόχο της Εταιρείας αποτελεί η συστηματική ενίσχυση της παρουσίας της στην διεθνή αγορά αμυντικών συστημάτων, η οποία παρουσιάζει εξαιρετικά αυξημένο ενδιαφέρον και προοπτικές για τους εμπλεκόμενους στον συγκεκριμένο κλάδο.                                                                      Ασπρόπυργος 6 Φεβρουαρίου 2024

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v