Kινητή Τηλεφωνία: Επεσαν 78% οι τιμές σε 8 χρόνια

Ο κλάδος ζητά επανεξέταση της έμμεσης φορολογίας. Η Ελλάδα έχει σήμερα την υψηλότερη συνολική φορολόγηση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας (ΦΠΑ + Ειδικό Τέλος) από όλες τις χώρες της ΕΕ.

Kινητή Τηλεφωνία: Επεσαν 78% οι τιμές σε 8 χρόνια

Μείωση του τζίρου τους κατά 35% έχουν υποστεί οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας από το 2008 και μετά καθώς ο κλάδος, μετά την ραγδαία άνοδο των προηγούμενων ετών, επηρεάστηκε σημαντικά από την οικονομική ύφεση καθώς επίσης και από τις μειώσεις των τελών τερματισμού αλλά και την σημαντική φορολογική επιβάρυνση.

Ευοίωνη πάντως προοπτική για το μέλλον του κλάδο αποτελεί η αγορά των υπηρεσιών δεδομένων η οποία, σε πείσμα της κρίσης, καταγράφει μέση αύξηση χρήσης της τάξης του 50% κατ’ έτος το χρονικό διάστημα 2009 – 2011.

Περιγράφοντας τις προοπτικές του κλάδου για το μέλλον ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας κ. Γιώργος Στεφανόπουλος τόνισε αν η Ελλάδα τα επόμενα έτη ακολουθήσει τους ρυθμούς αύξησης της χρήσης δεδομένων της ΕΕ, το ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 1,2%, περίπου 2,4 δις ευρώ, οδηγώντας σε αύξηση των δημόσιων εσόδων κατά 956 εκατομμύρια ευρώ. Τα περιθώρια ανάπτυξης είναι μεγάλα καθώς ο κλάδος στη χώρα μας υπολείπεται ως προς τα έσοδα από υπηρεσίες δεδομένων τα οποία κυμαίνονται στο 16% ενώ την ίδια ώρα στις χώρες της ΕΕ φτάνουν στο 31,6%.

Απαιτούνται στοχευμένες κινήσεις

Ο γενικός διευθυντής της ΕΕΚΤ τόνισε ότι για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προσκλήσεων που πρέπει να αντιμετωπίσει η χώρα μας σε ότι αφορά την ανάπτυξη των υπηρεσιών δεδομένων απαιτούνται μια σειρά από στοχευμένες κινήσεις τόσο από τις εταιρείες όσο και από την πολιτεία. Οι κινήσεις αυτές αφορούν:

- Στην επιτάχυνση της εφαρμογής του νομικού πλαισίου αδειοδότησης. Οι αλλαγές που έχουν γίνει στο θεσμικό πλαίσιο έχουν καλύψει μέρος των προβλημάτων που υπήρχαν και καθυστερούσαν στην υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων των εταιρειών. Ωστόσο ακόμη και σήμερα περίπου 3.000 σταθμοί βάσης παραμένουν σε γκρίζο καθεστώς, αφού δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η αδειοδότησή τους.

-Στην επανεξέταση του φορολογικού περιβάλλοντος και ιδιαίτερα της έμμεσης φορολογίας. Η Ελλάδα έχει σήμερα την υψηλότερη συνολική φορολόγηση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας (ΦΠΑ + Ειδικό Τέλος) από όλες τις χώρες της ΕΕ. Μάλιστα οι αυξήσεις των έμμεσων φόρων και των ειδικών τελών επηρεάζουν το κόστος χρήσης των υπηρεσιών και το λογαριασμό για τους πολίτες.

-Στο εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης μέσω εφαρμογής νέων τεχνολογιών και εφαρμογών κινητών επικοινωνιών για να υλοποιήσει το πρόγραμμα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ώστε να επιτευχθεί η σύγκλιση με την Ευρώπη και να μην αποτελεί ανασχετικό παράγοντα ανάπτυξης της οικονομίας.

Μείωση τιμών κατά 78%

Να σημειώσουμε, τέλος, ότι ενδεικτικό για την σημασία του κλάδου για την οικονομία γενικότερα είναι το στοιχείο ότι στο διάστημα της 20ετούς παρουσίας του, από το 1993 ως το 2012, ο κλάδος επένδυσε 7 δισ. ευρώ, χωρίς μάλιστα στο ποσό αυτό να περιλαμβάνονται οι άδειες χορήγησης φάσματος. Επίσης την δική του αξία έχει και το γεγονός ότι από το 2004 ως το 2012 μείωση των τιμών ανά λεπτό ομιλίας (προ φόρων) προσέγγισε το 78% με αποτέλεσμα η Ελλάδα να έχει σήμερα από τις χαμηλότερες τιμές μεταξύ των χωρών της Ευρώπης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v