Σε εξέλιξη το ερευνητικό πρόγραμμα LinDA

Τα αποτελέσματα του έργου LinDA προβλέπεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην αποτελεσματικότητα της διαχείρισης των πληροφοριών των επιχειρήσεων, και ιδίως των μικρομεσαίων.

Σε εξέλιξη το ερευνητικό πρόγραμμα LinDA

Σε εξέλιξη βρίσκεται το διετές ερευνητικό και αναπτυξιακό πρόγραμμα συνεργασίας LinDA. Πρόκειται για ένα διετές ερευνητικό που ξεκίνησε το Δεκέμβριο του 2013 και συντονίζεται από την ερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης (ΕΣΑΔ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ελλάδα). Άλλα μέλη του έργου είναι τα: Fraunhofer FOKUS (Γερμανία), UBITECH (Ελλάδα), Πανεπιστήμιο της Βόννης (Γερμανία), Piksel (Ιταλία), Critical Publics (Ηνωμένο Βασίλειο), Hyperborea (Ιταλία) και TTNews24 (Ιταλία).

Το έργο LinDA (Enabling Linked Data and Analytics for SMEs by renovating public sector information – Grant Agreement No: FP7-610565) είναι ένα ερευνητικό έργο συγχρηματοδοτούμενο από την ΕΕ, κάτω από την σκεπή του 7ου Κοινοτικού Πλαισίου Προγράμματος και αποτελείται από κορυφαίους ερευνητές του τομέα των Διασυνδεδεμένων Ανοιχτών Δεδομένων (Linked Data) και από μικρομεσαίες επιχειρήσεις και βιομηχανίες, που έχουν σαφώς να επωφεληθούν από την υιοθέτηση του παραδείγματος των Διασυνδεδεμένων Δεδομένων.

Βασισμένο στις πρόσφατες εξελίξεις του τομέα των Διασυνδεδεμένων και Ανοιχτών Δεδομένων, το LinDA θα παρέχει μία υποδομή τεχνολογιών και μεθόδων, για να μεταφέρει τα πλεονεκτήματα των προαναφερθέντων τεχνολογικών πεδίων στην πραγματική γραμμή παραγωγής των επιχειρήσεων, εστιάζοντας στην ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Για το σκοπό αυτό, το έργο θα αντιμετωπίσει μία από τις πιο σημαντικές προκλήσεις της χρήσης και δημοσίευσης των Διασυνδεδεμένων Δεδομένων, τη μετατροπή των υφιστάμενων μορφών δεδομένων σε δομές που υποστηρίζουν το σημασιολογικό εμπλουτισμό και τη διασύνδεση των δεδομένων, ελαχιστοποιώντας έτσι τόσο την απαιτούμενη προσπάθεια και το απαιτούμενο κόστος όσο και τις πιθανές σημασιολογικές αντιφάσεις και ασάφειες.

Το οικοσύστημα εφαρμογών δημοσίευσης και κατανάλωσης του LinDA θα παρακινήσει σημαντικά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να ακολουθήσουν το παράδειγμα των Διασυνδεδεμένων Δεδομένων για τη δημοσίευση των ανοιχτών δεδομένων, συνειδητοποιώντας ως εκ τούτου την όλη προοπτική διασύνδεσης, ανάλυσης, συγκέντρωσης και συνδυασμού της πληροφορίας αλλά και της δημιουργίας νέων καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων.

Τα αποτελέσματα του έργου LinDA προβλέπεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην αποτελεσματικότητα της διαχείρισης των πληροφοριών των επιχειρήσεων, και ιδίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες τις περισσότερες φορές δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να αναπτύξουν και να συντηρήσουν τμήματα αφιερωμένα στην ανάλυση και διαχείριση των πληροφοριών. Ως εκ τούτου, η οικονομικά αποδοτική ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών και υπηρεσιών ανάλυσης δεδομένων που είναι συνδεδεμένα με τα διαθέσιμα δημόσια δεδομένα θα παρέχει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ένα δυνατό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά και θα συνεισφέρει με αυτό τον τρόπο στην ανταγωνιστικότητα στη ευρωπαϊκής βιομηχανίας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v