EBEA: Με τρεις επιχειρηματικές προτάσεις ξεκινά το BusinessAngelsGreece

Παρουσιάστηκαν οι τρείς πρώτες επιχειρηματικές προτάσεις που εντάσσονται στο Δίκτυο Επιχειρηματικών Αγγέλων του ΕΒΕΑ, προκειμένου να αντλήσουν χρηματοδότηση. Τι δήλωσαν οι κ.κ. Κ. Μίχαλος και Π. Θωμόγλου

EBEA: Με τρεις επιχειρηματικές προτάσεις ξεκινά το BusinessAngelsGreece

Εκδήλωση για την παρουσίαση των επιχειρηματικών προτάσεων του Δικτύου Επιχειρηματικών Αγγέλων του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών , πραγματοποιήθηκε στο ΕΒΕΑ.

Η δράση του Δικτύου πραγματοποιείται μέσω του Κέντρου Μελετών και Έρευνας του ΕΒΕΑ σε συνεργασία με το Κέντρο Μελετών και Εκπαίδευσης Χρηματοοικονομικής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το δίκτυο αποσκοπεί στον εντοπισμό και στην προώθηση επενδυτικών σχεδίων στην χώρα μας, συμβάλλοντας έτσι στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας της.

Ταυτόχρονα, επιδιώκει να συνεισφέρει στη κάλυψη ενός σημαντικού χρηματοδοτικού κενού που υφίσταται σήμερα στην υποστήριξη επιχειρήσεων στην Ελλάδα, και ιδιαίτερα των νέων και νεοφυών επιχειρήσεων, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Το Δ.Ε.Α.-Ε.Β.Ε.Α. φέρει σε επαφή τους Επιχειρηματικούς Αγγέλους (Ε.Α.)-μέλη του με επιχειρήσεις οι οποίες ενδιαφέρονται να παρουσιάσουν επενδυτικές προτάσεις προς χρηματοδότηση, ενώ έχει αναπτύξει ηλεκτρονική πλατφόρμα στο www.businessangelsgreece.gr ως μέσο επικοινωνίας και πληροφόρησης κάθε ενδιαφερομένου με το Δίκτυο.

Πρόσφατα, ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες των πρώτων επιχειρηματικών σχεδίων που έχουν κατατεθεί στο Δίκτυο Επιχειρηματικών Αγγέλων του Ε.Β.Ε.Α.

Οι εταιρείες που τα εκπόνησαν είναι:

• Η εταιρεία Mercago, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου τροφίμων
• Η εταιρεία CD Roomcase, η οποία διατηρεί ηλεκτρονικό κατάστημα που στον τομέα του τουρισμού
• Η εταιρεία Ithaka, η οποία διατηρεί πολυχώρο πολιτισμικών δραστηριοτήτων

Προλογίζοντας την εκδήλωση, ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος, τόνισε μεταξύ άλλων: «Θέλω από το βήμα αυτό να ευχαριστήσω όλους μαζί αλλά και το καθένα ξεχωριστά για τη συμβολή τους στη διαμόρφωση των επιχειρηματικών προτάσεων που θα παρουσιαστούν στην αποψινή εκδήλωση.

Ο ρόλος των Επιμελητηρίων δεν είναι να ασκούν κριτική αλλά να καταθέτουν προτάσεις για την ανάπτυξη και την βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης της οικονομίας μας. Σε αυτό το θεσμικό μας ρόλο επιχειρούμε να ανταποκριθούμε με συνέπεια και συνέχεια όλα αυτά τα χρόνια. Και αυτό επιχειρούμε να κάνουμε με την σημερινή μας εκδήλωση.

Μετά από έξι χρόνια ύφεσης, η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας αναδεικνύεται σε εθνικής σημασίας ζητούμενο. Η επίτευξη ενός υψηλού και διατηρήσιμου ρυθμού ανάπτυξης της τάξης του 3% και άνω οφείλει να αναδειχθεί σε πρώτη προτεραιότητα.

Η επούλωση των κοινωνικών συνεπειών της κρίσης και η αποκατάσταση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών, προϋποθέτουν αύξηση και όχι απλώς αναδιανομή του εθνικού εισοδήματος.

Προϋποθέτουν μια ανταγωνιστική οικονομία, η οποία προσελκύει επενδύσεις, δημιουργεί νέες και βιώσιμες θέσεις εργασίας. Η οικοδόμηση μιας τέτοιας οικονομίας, απαιτεί με τη σειρά της μικρότερη φορολογική επιβάρυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, λιγότερη κρατική παρέμβαση στις αγορές, απλούστερα θεσμικά πλαίσια, αποτελεσματικότερη δημόσια διοίκηση και στοχευμένες αναπτυξιακές πολιτικές.

Η παρουσίαση των επιχειρηματικών που θα αναλυθούν στην σημερινή εκδήλωση εύχομαι και ελπίζω να ανταποκρίνονται σε αυτή την κατεύθυνση».

Από την πλευρά του ο Β΄ Αντιπρόεδρος του ΕΒΕΑ και επικεφαλής του Δικτύου Επιχειρηματικών Αγγέλων ΕΒΕΑ κ. Παύλος Θωμόγλου, επεσήμανε: «Το Δίκτυο Επιχειρηματικών Αγγέλων του ΕΒΕΑ ξεκίνησε με στόχο την ενθάρρυνση των επενδυτικών πρωτοβουλιών και την προώθηση των επενδυτικών ιδεών που αναπτύσσουν οι επιχειρήσεις, οι νέοι επιχειρηματίες, οι ερευνητές, τα ερευνητικά κέντρα και γενικά κάθε φορέας που δημιουργεί, τολμά και καινοτομεί, και που, το μεγάλο πρόβλημά του, είναι: '' πώς η επενδυτική του πρόταση, θα βρει το δρόμο της υλοποίησής της''.

Υλοποίηση, που με τη σειρά της, απαιτεί δύο βασικές προϋποθέσεις: Πρώτον, παροχή χρηματοδότησης, στη μορφή του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς δεν πρέπει, αρχικά τουλάχιστον, να προέρχεται από δανεισμό, και δεύτερον, και ίσως σπουδαιότερο, αποτελεσματική διοίκηση – διαχείριση, κατά την υλοποίηση της επενδυτικής ιδέας.
Αυτό ακριβώς επεδίωξε το ΔΕΑ-ΕΒΕΑ κατά την αμέσως προηγούμενη περίοδο της οργανωτικής του προετοιμασίας.

Πρώτον, σε συνεργασία με το Κέντρο Μελετών και Έρευνας του ΕΒΕΑ και το Κέντρο Μελετών και Εκπαίδευσης Χρηματοοικονομικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, οργανώθηκε εσωτερικά με κανονισμό λειτουργίας, καθορισμό διαδικασιών, επιτροπές εργασίας και στελέχη. Δεύτερον, ενέγραψε ως μέλη του με επιτυχία θα έλεγα και συνεχίζει να εγγράφει επιχειρηματικούς αγγέλους, δηλαδή, επιχειρηματίες και στελέχη καταξιωμένα στον κόσμο των επιχειρήσεων, οι οποίοι είτε εργάζονται σήμερα, είτε έχουν αποσυρθεί. Ήδη, υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός επιχειρηματικών αγγέλων-μελών του Δικτύου μας, που επιθυμούν να εξετάσουν επενδυτικές ιδέες, όπως θα τους παρουσιάζονται μέσω του ΔΕΑ-ΕΒΕΑ και, εφόσον τις βρουν ενδιαφέρουσες, να έλθουν σε επαφή με τους κατόχους τους, προκειμένου να διερευνήσουν τις δυνατότητες και τις προοπτικές συνεργασίας τους, προσφέροντας χρηματοδότηση, διοικητική εμπειρία και στήριξη. Τρίτον, δημιούργησε μια σημαντική βάση δεδομένων με δυνητικούς φορείς με τους οποίους επικοινωνεί και ζήτησε να υποβάλουν επενδυτικές προτάσεις που έχουν εκπονήσει, προς παρουσίαση στους επιχειρηματικούς αγγέλους, αλλά και να παρέχει την υποστήριξή του για την καλύτερη δυνατή προετοιμασία των προτάσεών αυτών και την παρουσίασή τους στους επιχειρηματικούς αγγέλους – μέλη του. Εννοείται ότι οι επενδυτικές προτάσεις στο ΔΕΑ-ΕΒΕΑ μπορούν να υποβάλουν και ανεξάρτητοι ιδιώτες-επιχειρηματίες που επιθυμούν.

Επίσης, το ΔΕΑ-ΕΒΕΑ συνεχίζει να προωθεί το έργο του στην αγορά και να προσελκύει ενδιαφέρουσες επενδυτικές προτάσεις προς παρουσίαση στους επιχειρηματικούς αγγέλους-μέλη του. Τέταρτον, ετοίμασε την ηλεκτρονική πλατφόρμα επικοινωνίας του Δικτύου με το κοινό, τους επιχειρηματικούς αγγέλους και τους επιχειρηματίες-δημιουργούς, η οποία είναι απαραίτητη στη λειτουργία του Δικτύου.

Έτσι, έχοντας περατώσει όλες αυτές τις εργασίες ξεκίνησε την αποδοχή επενδυτικών προτάσεων, και ήδη σήμερα βρισκόμαστε στη πρώτη ουσιαστική εκδήλωση όπου θα παρακολουθήσουμε τρεις ενδιαφέρουσες προτάσεις. Η πρώτη αναφέρεται σε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη βιομηχανία τροφίμων, η δεύτερη σε πολυχώρο στέγασης πολύπλευρων πολιτισμικών δραστηριοτήτων, και η τρίτη σε ηλεκτρονικές τουριστικές υπηρεσίες.

Είμαι βέβαιος ότι οι παρουσιάσεις αυτές θα είναι ενδιαφέρουσες, και ελπίζω να υπάρξει εκδήλωση ενδιαφέροντος από τους αγγέλους μας. Εμείς θα συνεχίσουμε το έργο μας, δηλαδή τη συνεχή επαύξηση του αριθμού των αγγέλων μας, τη συνεχή προσέλκυση επενδυτικών προτάσεων, και τη παρουσίαση τους σε εκδηλώσεις όπως η σημερινή.

Πιστεύουμε ότι αυτή η συνεργασία είναι ό,τι καλύτερο καθώς παρέχει υγιή χρηματοδοτικά κεφάλαια σε κάθε νέα επιχείρηση, αλλά και επιχειρηματικές συμβουλές και βοήθεια, από τον «άγγελό» της που αποφάσισε να την «προστατέψει» και να την «αναβαθμίσει», έχοντας πλέον έντονο και ίδιο ενδιαφέρον.

Τέτοιες περιπτώσεις είναι χιλιάδες στο εξωτερικό, και οι καλές επενδυτικές ιδέες προχωρούν επιτυχώς. Αυτό επιθυμούμε να κάνουμε και εμείς. Να υπάρχει βοήθεια και πραγματικό ενδιαφέρον σε νέες επιχειρήσεις, ώστε οι προτάσεις και οι ιδέες τους να μετουσιώνονται σε πράξη».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v