Πλατφόρμα e-Learning από το ΕΒΕΑ

Τα μαθήματα που προσφέρονται μέσω της πλατφόρμας e-Learning του ΕΒΕΑ μπορούν να παρακολουθούνται από οποιοδήποτε απομακρυσμένο σημείο της Ελλάδας ή το εξωτερικού με μόνη προϋπόθεση την διασύνδεση στο internet.

Πλατφόρμα e-Learning από το ΕΒΕΑ

Μια νέα σειρά από δράσεις που προωθούν την εξ αποστάσεως κατάρτιση (e-Learning) εγκαινιάζει το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕBΕΑ), στο πλαίσιο των υπηρεσιών υποστήριξης των επιχειρήσεων-μελών και των εργαζομένων σε αυτές, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Στο πλαίσιο των δράσεων αυτών, το ΕΒEΑ υπόγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με την εταιρεία SQLearn, η οποία ειδικεύεται στην παραγωγή ηλεκτρονικών μαθημάτων (eLearning).

Ειδικότερα, στη διαμορφωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα e-Learning του ΕΒΕΑ υπάρχει αυτή τη στιγμή πρόσβαση σε μαθήματα Πρώτων Βοηθειών, Πυρασφάλειας και Εγκατάλειψης Κτηρίου.

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ, κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος: «Σκοπός του ΕΒΕΑ, είναι να παρέχει μια εναλλακτική λύση επιμόρφωσης στις επιχειρήσεις, καθώς σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία οι επιχειρήσεις Β' και Γ' κατηγορίας είναι υποχρεωμένες να επιμορφώσουν τους τεχνικούς ασφαλείας και αυτοί να εκπαιδεύσουν το προσωπικό σε αυτά τα ζητήματα.

Γενικότερα, οι δυνατότητες που προσφέρει η υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών εξ' αποστάσεως κατάρτισης και εκπαίδευσης είναι απεριόριστες και διαρκώς εξελίσσονται προσφέροντας στον καταρτιζόμενο πληθώρα μέσων άμεσης επικοινωνίας, αποθήκευσης, απομνημόνευσης, επανάληψης, παρέμβασης κλπ. καθώς και απεριόριστες δυνατότητες παραπομπής σε διαδικτυακούς υπερσυνδέσμους, πρωτογενείς πηγές, πολυμεσικό περιεχόμενο και ψηφιακά κείμενα, τόσο κατά τη διάρκεια (σύγχρονα) όσο και μετά (ασύγχρονα) από κάθε σεμινάριο, μάθημα, διάλεξη κλπ.

Τα πλεονεκτήματα της εξ αποστάσεως κατάρτισης είναι πολλαπλάσια σε σχέση με τη συμβατική, με μόνη διαφορά τη φυσική παρουσία διδασκόντων και διδασκομένων.

Η διαδραστικότητα της e-Learning πλατφόρμας σε θέματα επικοινωνίας και κατάρτισης, παρουσιάζει πολυάριθμα πλεονεκτήματα για τη μαθησιακή διαδικασία και προσφέρει γνώσεις που είναι αδύνατο να αποκτηθούν με τη χρήση των συμβατικών μέσων διδασκαλίας».

Πιο συγκεκριμένα, στην παρούσα φάση η εξ αποστάσεως κατάρτιση (e-Learning) αφορά:

• Πρώτες Βοήθειες (ΚΩΔ: 01):
Σκοπός του μαθήματος είναι η παροχή των απαραίτητων γνώσεων και τεχνικών ώστε να εφαρμοστούν σε περιπτώσεις τραυματισμού, εντός ή εκτός εργασιακού χώρου, έως ότου να παρασχεθεί στο θύμα εξειδικευμένη ιατρική βοήθεια. Μπορείτε να δείτε demo του μαθήματος εδώ.

• Πυρασφάλεια & Εγκατάλειψη κτηρίου (ΚΩΔ:02):
Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση των βασικών αρχών πυρασφάλειας και εκκένωσης των χώρων εργασίας, καθώς επίσης και η ορθή χρήση πυροσβεστικών μέσων.
Και στις δύο περιπτώσεις, μετά την ολοκλήρωση του κάθε μαθήματος, παρέχεται στον εκπαιδευόμενο βεβαίωση παρακολούθησης υπογεγραμμένη από τον Γενικό Διευθυντή της Γενικής ΕΞΥΠΠ (η οποία έχει συγγράψει το πρωτογενές υλικό). Η βεβαίωση αυτή κατοχυρώνει την επιχείρηση για την θεσμική της υποχρέωση να επανεκπαιδεύει το προσωπικό της ανά έτος στο συγκεκριμένο θεματικό αντικείμενο. Μπορείτε να δείτε demo εδώ.

Τα μαθήματα που προσφέρονται μέσω της πλατφόρμας e-Learning του ΕΒΕΑ μπορούν να παρακολουθούνται από οποιοδήποτε απομακρυσμένο σημείο της Ελλάδας ή το εξωτερικού με μόνη προϋπόθεση την διασύνδεση στο internet.

Παρέχεται η δυνατότητα υποβολής ερωτημάτων και συζήτησης σε πραγματικό χρόνο (online chat) με τους εισηγητές ή/και τους υπόλοιπους καταρτιζόμενους, είτε κατά τη διάρκεια του μαθήματος είτε μετά το πέρας αυτού, σε συγκεκριμένες ώρες που έχει διαθέσιμες ο εισηγητής.

Επιπλέον προσφέρεται η δυνατότητα αποθήκευσης των ερωτημάτων και των απαντήσεων που έχουν υποβληθεί κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου καθώς και των σημειώσεων ή άλλου ψηφιακού περιεχομένου που θα διατίθεται μέσω της πλατφόρμας, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v